Övrig information

Regler och villkor

American Express Services Europe Limited bokningsvillkor

Läs följande bokningsvillkor (”bokningsvillkor”) noggrant eftersom de (tillsammans med den information som finns i bokningsbekräftelsen) anger villkoren i avtalet mellan dig och American Express Travel Services, ett handelsnamn för American Express Services Europe Limited (”vi”, ”oss” och ”vår”). Om det finns något inom dessa bokningsvillkor som du inte förstår kan du kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan i avsnitt D11 för att klargöra.

Om du inte godkänner dessa bokningsvillkor eller den information som anges i bokningsbekräftelsen, kan du inte göra en bokning hos oss.

Våra skyldigheter gentemot dig kommer att variera beroende på om det du bokar genom oss är ett ”paket” enligt definitionen i paketresedirektivet 2015/2302 (en ”Paketresa”). Avsnitt A nedan förklarar i detalj vad en Paketresa är och innehåller de bokningsvillkor som gäller för en Paketresa.

Avsnitt B innehåller de bokningsvillkor som gäller för ett kryssningspaket.

Avsnitt C (under rubriken ”Enskilda resetjänster”) innehåller de bokningsvillkor som gäller för bokningar som inte är en Paktetresa.

Det finns vissa villkor som gäller för alla typer av bokningar och dessa beskrivs i avsnitt D.

American Express Paketresor Kryssningspaket Enskilda resetjänster Alla bokningar

 

Integritet

American Express Travel Services Sekretesspolicy

 

  A. American Express Paketresor – Tillbaka till början

  Villkoren som anges nedan, tillsammans med villkoren som anges i avsnitt D, gäller när du bokar en Paketresa genom oss.

  A1. Ditt avtal/ditt ekonomiska skydd – Tillbaka till början

   

  Ditt avtal

  Vi äger inte eller tillhandahåller någon av de tjänster, faciliteter eller researrangemang som utgör din Paketresa. Dessa tillhandahålls av tredje part som vi anlitar för att tillhandahålla de tjänster, faciliteter eller researrangemang som utgör din Paketresa (dvs. reseleverantör(er) (definieras nedan)).

  De flesta bokningar du gör genom oss kommer att vara en Paketresa, med undantag för kryssningspaket (se avsnitt B, som handlar om kryssningsbokningar) eller under omständigheter då du endast bokar en enda komponent, dvs. en flygning, ett hotell eller en transfer (avsnitt C behandlar bokningar av enstaka resetjänster).

  Ditt ekonomiska skydd

  Vi ger fullt ekonomiskt skydd för våra Paketresor.

  American Express har tecknat skydd vid obestånd hos, samt ställ garanti till, Kammarkollegiet och följer Svenska Resebyråföreningens villkor. Resenärer ska kontakta Resegarantinämnden om tjänster inte tillhandahålls till följd av American Express obestånd genom att fylla i ansökan om ersättning på följande länk: https://www.kammarkollegiet.se/dokument/kam11004-ansokan-om-ersattning. Resenärer kan också ringa 08-700 08 00 eller besöka https://www.kammarkollegiet.se.

   

  Dessa arrangemang säkerställer att betalningar som gjorts av dig för din Paketresa kan återbetalas och/eller du kan få hemresan ordnad i den osannolika händelsen av vår insolvens.

  A2. Prisändringar – Tillbaka till början

  • Vi kan komma att ändra det annonserade priset för en Paketresa från tid till annan. Vi gör vårt bästa för att se till att det annonserade priset är det mest aktuella priset, men priserna kan ändras med kort varsel. Vi kommer att bekräfta det faktiska priset vid bokningstillfället.
  • Vi annonserar ett stort antal Paketresor och vi gör vårt bästa för att se till att det annonserade priset alltid är korrekt, men ibland uppstår fel. Vi kommer normalt att kontrollera priserna vid bokningstillfället. Om det då är fel och det faktiska priset är lägre än vad som anges vid bokningstillfället kommer vi endast att debitera dig det lägre beloppet. Om priset är högre kommer vi att kontakta dig för anvisningar eller avvisa din bokning (efter eget gottfinnande) och meddela dig om det så att du kan bestämma vad du vill göra.
  • Vi har ingen skyldighet att tillhandahålla dig en Paketresa som är felaktigt prissatt, även efter att vi har utfärdat vår bokningsbekräftelse, om felet rimligen skulle ha varit uppenbart för dig. Under dessa omständigheter kan vi komma att kontakta dig för anvisningar eller avboka din bokning och meddela dig så att du kan bestämma vad du vill göra.
  • Vi kan ändra priset på din Paketresa efter det att vi har utfärdat vår bokningsbekräftelse för att vidarebefordra till dig ändringar gällande: (i) priset för transport av passagerare till följd av kostnaden för bränsle eller andra energikällor; (ii) nivån på de skatter eller avgifter för resetjänster som införs av andra tredje parter än reseleverantören, inklusive turistskatter, landningsskatter eller ombordstignings-eller avstigningsavgifter i hamnar och på flygplatser eller (iii) de växelkurser som är relevanta för Paketresan. Vi kommer att meddela dig om eventuella prishöjningar minst 20 dagar innan din Paketresa börjar, tillsammans med en förklaring till denna ändring.
  • Om priset på din Paketresa höjs med mer än 8 % av dess totala pris, kan du:
   • godta prishöjningen,
   • avvisa prishöjningen och avboka din Paketresa med full återbetalning inom 14 dagar efter uppsägningen eller
   • avvisa prishöjningen, avboka din Paketresa och acceptera en alternativ resa om vi väljer att erbjuda det. Om du bestämmer dig för att acceptera en alternativ Paketresa kommer vi att informera dig om dess inverkan på priset för din bokning. Om den alternativa Paketresan är av lägre kvalitet eller kostnad kan du ha rätt till prisavdrag i enlighet med avsnitt A12 nedan.
  • Vi kommer att ge dig en rimlig tidsperiod för att fatta ditt beslut, vilket vanligtvis kommer att vara 14 dagar från anmälan om prishöjningen. Om vi inte hör från dig inom denna tidsram kommer vi att ha rätt att vidta ytterligare åtgärder för att avboka Paketresan.
  • Om du bestämmer dig för att avvisa prishöjningen och avboka din Paketresa med full återbetalning inom 14 dagar efter uppsägningen kan du också ha rätt till ersättning i enlighet med de kompensationsuppgifter som anges i avsnitt A12 nedan.
  • Du har rätt till en prissänkning som motsvarar en sänkning av de kostnader som beskrivs ovan och som inträffar efter att du har bokat, men innan du påbörjat, din Paketresa, även om vi kommer att ha rätt att dra av våra administrativa kostnader för en sådan process. Du kommer att ha rätt att begära en utförlig redovisning av sådana administrativa kostnader.

  A3. Ändringar gjorda av oss före avresan – Tillbaka till början

  Eftersom de arrangemang som utgör din Paketresa planeras många månader i förväg kan vi då och då behöva göra en ändring i din Paketresa. Vi förbehåller oss rätten att göra det när som helst. De flesta ändringarna är mindre förändringar, men ibland måste vi meddela kunder om en ”betydande förändring” som vi måste göra i en Paketresa. En betydande förändring är en ändring som görs före Paketresans början i någon av de viktigaste egenskaperna för Paketresan, eller något av dina speciella krav som vi har accepterat. En betydande förändring kan vara:

  • ändring av din avreseort
  • betydande förändring av din destination
  • en förändring på mer än 12 timmar av den tid då du lämnar Sverige eller din destination eller, i fråga om bokningar av kryssningspaket, en ändring av tiden för ombordstigning eller avstigning med mer än 12 timmar
  • om vi nedgraderar ditt boende till en lägre officiell gradering
  • om poolen inte kommer att vara tillgänglig under en längre period under din Paketresa och ingen alternativ pool finns tillgänglig, antingen i fastigheten eller i närheten
  • en betydande ändring av resplanen som gör att två eller flera hamnar inte längre inkluderas i bokningsbekräftelsen.

   

  I den osannolika händelsen att vi måste göra en betydande ändring av din Paketresa kommer vi att berätta så snart det är möjligt. Du kommer då att ha möjlighet att:

  • godta den föreslagna ändringen. Om detta resulterar i en Paketresa av lägre kvalitet eller kostnad kan du ha rätt till en prisnedsättning i enlighet med avsnitt A12 nedan;
  • avvisa den föreslagna ändringen och avboka din Paketresa med full återbetalning inom 14 dagar efter avbokningen eller
  • avvisa den föreslagna ändringen, avboka din Paketresa och acceptera en alternativ resa om vi väljer att erbjuda det. Om du bestämmer dig för att acceptera en alternativ Paketresa kommer vi att informera dig om dess inverkan på priset för din bokning. Om den alternativa Paketresan är av lägre kvalitet eller kostnad kan du ha rätt till prisavdrag i enlighet med avsnitt A12 nedan.

  Vi kommer att ge dig en rimlig tidsperiod för att fatta ditt beslut, vilket vanligtvis kommer att vara 14 dagar från anmälan om den betydande ändringen. Om vi inte hör från dig inom denna tidsram, kommer vi att ha rätt att vidta ytterligare åtgärder för att avboka Paketresan.

  Om inte ändringen sker på grund av omständigheter som anges i paragrafen nedan med rubriken ”oundvikliga och extraordinära omständigheter”, om du beslutar dig för att avvisa den föreslagna ändringen och avboka din Paketresa med full återbetalning inom 14 dagar efter uppsägningen kan du också ha rätt till ersättning enligt de kompensationsuppgifter som anges i tabellen nedan.

  Om du accepterar den betydande ändringen eller ändrar till ett annat paket som erbjuds till försäljning av oss kommer du att få ersättning enligt alternativ 1 i tabellen nedan. Om du avvisar den betydande ändringen och avbokar din bokning kommer du att få ersättning enligt alternativ 2. Beloppen i tabellen är endast riktlinjer och kan komma att ökas under tillämpliga omständigheter.

  A4. Mindre ändringar gjorda av oss före avresan – Tillbaka till början

  Varje förändring som inte anses vara betydande, som beskrivs i avsnittet ”ändringar som gjorts av oss före avresan ” (t.ex. en förändring på mindre än 12 timmar av avgångstiden), kommer att klassas som en mindre ändring.

  Vi kommer att eftersträva att meddela dig om mindre ändringar innan du reser. Vi kommer dock inte att betala ersättning som ett resultat av denna ändring, eller erbjuda dig något av de alternativ som anges i avsnittet ovan.

  A5. Avbokningar gjorda av oss före avresan – Tillbaka till början

  • Vi kan komma att annullera din Paketresa när som helst och ge dig full återbetalning av eventuella betalningar som gjorts för Paketresan inom 14 dagar.
  • Du kan ha rätt till ersättning som ett resultat av vår uppsägning i enlighet med de belopp som anges i avsnitt A12 nedan, utom när vi är förhindrade att utföra avtalet på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter (se avsnitt A8) och vi meddelar dig om avbokningen utan onödigt dröjsmål innan Paketresan påbörjas.

   

  A6. Ändringar gjorda av dig före avresan – Tillbaka till början

   

  • Din rätt att göra ändringar i din Paketresa anges i avsnitt D6
  • Du kan också överföra din Paketresa till en annan person som uppfyller alla villkor som gäller för Paketresan (förutsatt att den andra personen är en American Express-kortmedlem), förutsatt att du och den andra personen accepterar att ni båda kommer att vara ansvariga, gemensamt och individuellt, för full betalning av eventuellt saldo som skall betalas och eventuella avgifter, eller andra kostnader som uppkommer vid överlåtelsen. Vi kommer att meddela dig om dessa kostnader vid mottagandet av din begäran om överlåtelse.
  • För att kunna utnyttja denna möjlighet måste du kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges i avsnitt D11. Du kommer att behöva informera oss inom rimlig tid, dock ej senare än 7 dagar före avresan vid en sådan ändring så att vi kan vidta alla nödvändiga åtgärder.

   

  A7. Avbokningar gjorda av dig före avresan – Tillbaka till början

   

  • Din rätt att avboka din Paketresa anges i avsnitt D6.
  • Du skall också ha rätt att avboka din Paketresa innan den påbörjas utan att betala någon avbokningsavgift i händelse av oundvikliga och extraordinära omständigheter (som beskrivs i avsnitt A8 nedan) som inträffar på destinationen eller dess omedelbara närhet och som väsentligt påverkar Paketresans prestanda eller som påtagligt påverkar transporten av passagerare till destinationen. Om du avbokar i detta fall kommer vi att ge dig full återbetalning av alla betalningar som gjorts i samband med din bokning, men du har inte rätt till ersättning eller någon av de rättigheter som anges i avsnitt A12 nedan.

   


  A8. Oundvikliga och extraordinära omständigheter – Tillbaka till början

  • I dessa bokningsvillkor, där vi hänvisar till oundvikliga och extraordinära omständigheter, innebär det en situation utanför kontroll av den part som åberopar en sådan situation och vars följder inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.
  • Det kan till exempel gälla krigstillstånd, andra allvarliga säkerhetsproblem (som t.ex. terrorism), betydande risker för människors hälsa (som t.ex. utbrott av en allvarlig sjukdom på resmålet) eller naturkatastrofer (som t.ex. översvämningar, jordbävningar eller väderförhållanden) som gör det omöjligt att resa säkert till destinationen.
  • Kryssningsfartyg skall, i händelse av oundvikliga och extraordinära omständigheter, också ha frihet att avvika från den annonserade rutten och anlöpa (eller låta bli att anlöpa) någon hamn eller plats för att bogsera och bistå fartyg och att erbjuda eller ge assistans för att rädda liv eller egendom eller av något annat skäl eller syfte som enligt fartygets befälhavares bedömning (antingen ensam eller på inrådan av andra) är rimligt, inklusive, men inte begränsat till, väderförhållanden, operativa frågor, det medicinska tillståndet för någon ombord eller gästernas säkerhet, komfort eller bekvämlighet. En sådan avvikelse skall inte ge upphov till något ansvar från vår sida och skall inte anses vara någon väsentlig ändring av Paketresan.
  • Förutom när annat anges någon annanstans i dessa bokningsvillkor kan vi inte betala någon kompensation, ersätta utgifter eller täcka förluster för något belopp eller på annat sätt ta ansvar om vi, till följd av oundvikliga och extraordinära omständigheter, måste ändra din Paketresa efter avresan, eller vi, eller vår reseleverantör, inte kan leverera din Paketresa, som vi, eller de, hade kommit överens om, eller om du råkar ut för någon förlust eller skada av något slag.

  A9. Vårt ansvar för tillhandahållandet av Paketresan – Tillbaka till början

   

  Vi äger inte eller tillhandahåller någon av de tjänster, faciliteter eller researrangemang som utgör din Paketresa. Dessa tillhandahålls av tredje parts reseleverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla de tjänster, faciliteter eller researrangemang som utgör din Paketresa. I detta avseende:

  Dessutom har vi ett ansvar gentemot dig för utförandet av de resetjänster som utgör din bokning, oavsett det faktum att sådana skyldigheter skall utföras av reseleverantörerna, enligt beskrivningen nedan.

  Du måste informera oss utan onödigt dröjsmål om underlåtenhet att utföra eller ett olämpligt utförande av Paketresan (”icke-prestation”) som du uppfattar under utförandet av en resetjänst som ingår i Paketresan. Om du inte gör det kan det påverka den prisnedsättning eller ersättning som du annars skulle ha rätt till.

  Om någon av resetjänsterna inte utförs i enlighet med villkoren för din bokningsbekräftelse kommer vi att åtgärda det, eller om vi inte gör det inom skälig tid efter att du har anmält det, kan du åtgärda det och begära ersättning för utgifterna från oss. Dessa rättigheter kommer emellertid inte att uppkomma om det inte är möjligt att avhjälpa den uteblivna prestationen eller om den medför oproportionerliga kostnader, med hänsyn till omfattningen av den uteblivna prestationen och värdet av den resetjänst som utförs. Om vi inte åtgärdar den uteblivna prestationen kan du ha rätt till prisavdrag eller kompensation i enlighet med avsnitt A12 nedan.

  Om en betydande del av resetjänsterna inte kan tillhandahållas enligt överenskommelsen vid bokningen kommer vi, utan extra kostnad, att erbjuda lämpliga alternativa arrangemang för fortsättningen av Paketresan. De alternativa arrangemangen skall om möjligt vara av likvärdig eller högre kvalitet än vad som anges i din bokning. Om de är av lägre kvalitet kommer du att ha rätt till en prisnedsättning som beskrivs i avsnitt A12 nedan. Du kan bara avvisa de alternativa arrangemang som vi erbjuder dig om de inte är jämförbara med vad som överenskommits vid bokningen eller om prisnedsättningen är otillräcklig.

  Om utebliven prestanda väsentligt påverkar Paketresans prestanda och vi har underlåtit att åtgärda det inom en rimlig tidsperiod efter att du har anmält det kan du välja att fortsätta med din Paketresa eller säga upp din bokning utan betala en uppsägningsavgift. Om du bestämmer dig för att avboka och om din Paketresa inkluderade transport till destinationen, kommer vi också att ordna återresan för dig med likvärdig transport utan onödigt dröjsmål tillbaka till din avreseort och utan extra kostnad för dig. I båda fallen kan du, i förekommande fall, begära en prisnedsättning och/eller kompensation i enlighet med avsnitt A12 nedan.

  Om det inte är möjligt att säkerställa din återresa till din avreseort enligt överenskommelse i bokningen på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter skall vi bära kostnaden för nödvändigt logi, om möjligt av motsvarande kategori, under en period som inte överstiger tre nätter per passagerare. Denna begränsning skall inte gälla personer med nedsatt rörlighet och medföljande personer, gravida kvinnor och ensamresande barn samt personer i behov av särskild medicinsk hjälp, förutsatt att vi underrättats om deras särskilda behov minst 48 timmar före Paketresans början.

  Om en längre inkvartering än den som avses i paragrafen ovan föreskrivs i EU-lagstiftningen om passagerarens transportsätt för hemresan, eller om en sådan lagstiftning inte tillåter transportföretaget att begränsa sina skyldigheter enligt ovan i händelse av oundvikliga eller extraordinära omständigheter, kommer de begränsningar som anges i den lagen att gälla i stället.

  A10. Snabb assistans på turistorten – Tillbaka till början

  Vi skall ge dig lämpligt stöd utan onödigt dröjsmål om du hamnar i svårigheter, särskilt genom att tillhandahålla lämplig information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt bistånd och genom att hjälpa dig att med långdistanskommunikationer och hjälpa dig att hitta alternativa researrangemang. Vanligtvis tar vi inte betalt för denna assistans, även om vi förbehåller oss rätten att ta ut en rimlig avgift för sådan assistans om svårigheten har orsakats avsiktligt av dig eller genom din försumlighet.

  Om du är i svårigheter och behöver vår hjälp skall du kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges i avsnitt D11 nedan.

  A11. Flygförseningar – Tillbaka till början

  Förseningar uppstår ibland. När en försening inträffar kan du vara berättigad till omsorg och assistans från flygbolaget, inklusive förfriskningar och måltider när det är tillämpligt. Vi kommer inte att göra det själva, eftersom sådana arrangemang normalt är flygbolagets ansvar.

  A12. Prisreducering och kompensation – Tillbaka till början

   

  ERSÄTTNING FÖR UTEBLIVEN PAKETRESA

   

  (i) Du kommer att ha rätt till en tillämplig prissänkning för en eventuell period under vilken någon del i Paketresan inte kan genomföras, såvida inte orsaken till det kan hänföras till dig.

  (ii) Utöver detta har du rätt att få skälig ersättning från oss för eventuella skador som du har lidit till följd av utebliven prestation, utom när den uteblivna prestationen är:

  1. hänförlig till dig;
  2. hänförlig till en tredje part som inte är ansluten till tillhandahållandet av de resetjänster som ingår i Paketresan och är oförutsägbar eller oundviklig, eller
  3. på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter.

   

  BEGRÄNSNINGAR AV ERSÄTTNINGSKRAV

  Ersättning enligt internationella konventioner

  (iii) Vi skall inte vara skyldiga att betala ersättning till dig i samband med din Paketresa där det finns internationella konventioner som begränsar omfattningen eller villkoren för att ersättning skall betalas av en av våra reseleverantörer.

  Samma begränsningar kommer att gälla för oss och på ett identiskt sätt som om sådana begränsningar tillämpas direkt på oss. Dessa internationella konventioner omfattar (men är inte begränsade till) Montrealkonventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (och alla tidigare relaterade konventioner), Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resegods, Bernkonventionen avseende järnvägstrafik (konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980), Genèvekonventionen om vägtrafik och Pariskonventionen avseende tillhandahållande av boende. Vi kommer att till fullo utnyttja varje begränsning av ersättningen som ingår i dessa konventioner och alla andra internationella konventioner som reglerar researrangemangen som utgör Paketresan. Du kan be oss om kopior av dessa internationella konventioner om du vill se dem.

  Reseleverantörens avtalsmässiga begränsningar

  (iv) Vårt ansvar kommer också att begränsas i enlighet med avtalsvillkoren för den/de reseleverantör(er) som tillhandahåller delar av din Paketresa och på ett identiskt sätt som om sådana begränsningar tillämpas direkt på oss.


  Ersättningens värde

  (v) Vårt ansvar gentemot dig i samband med din Paketresa skall begränsas till högst tre gånger kostnaden för din Paketresa, utom i fall där dödsfall, skada eller sjukdom föreligger där vi eller vår(-a) reseleverantör(er) har orsakat sådan skada avsiktligt eller genom vårdslöshet. Detta maximum kommer endast att betalas ut när varje aspekt av din Paketresa har blivit fel och du inte har fått något utbyte av din Paketresa. Alla belopp som du erhåller från reseleverantör(er) kommer att dras av från alla belopp som skall betalas till dig som kompensation från oss.

  • Ansvarsomfattning enligt dessa bokningsvillkor
  • (vi) Förutom vad som anges ovan tar vi inget ansvar för eventuella anspråk, förluster, utgifter skador eller skadestånd för din Paketresa, utom i fall som rör dödsfall, skada eller sjukdom där vi har orsakat sådan skada genom vårdslöshet.

  DITT AGERANDE I SAMBAND MED ERSÄTTNINGSANSPRÅK

  Hjälpa oss med din ansökan om ersättning

  (vii) Du är skyldig att bistå oss i att återfå ersättning från tredje parter som kan kompensera oss för belopp som vi betalar ut till dig i ersättning. I synnerhet är du skyldig att överföra till oss alla rättigheter som du kan tänkas inneha gentemot någon annan person vars handlingar eller underlåtenhet har orsakat eller bidragit till vårt legala ansvar att betala ersättning till dig. Du måste också bistå oss med all hjälp vi rimligen kan kräva. Slutligen måste du följa de instruktioner för anmälan av klagomål som anges i avsnitt D11 nedan.

  Rapportering av sjukdom och läkarintyg

  (viii) Om du blir sjuk medan du är på din Paketresa måste du, förutom att rapportera din sjukdom till vår representant, Cruise Customer Relations Desk, lokal agent eller tullkontor, kontakta en lokal läkare och även rådgöra med din egen läkare när du återvänder hem. Om du då vill göra ett anspråk mot oss som pga. sjukdom måste du ge oss information om både den lokala läkare som du konsulterade och din egen läkare, tillsammans med en skriftlig tillåtelse för oss att inhämta läkarintyg från båda dessa läkare.

  Ersättning för nekad ombordstigning

  (ix) Om en flygbiljett nedgraderas eller en flygning annulleras, försenas eller ombordstigning nekas av ett flygbolag under omständigheter som ger dig rätt till ersättning enligt EU-förordningen om regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenad flygningar (EG nr 261/2004) så är du skyldig att kräva tillämpligt belopp enligt dessa bestämmelser från flygbolaget. Det belopp som du erhåller i detta avseende utgör det fullständiga beloppet av din rätt till ersättning i alla avseenden som följer av flygbolagets ageranden och som omfattas av regelverket för nekad ombordstigning. Om du av någon anledning inte gör ett anspråk hos flygbolaget och gör anspråk på ersättning från oss, måste du vid tidpunkten för utbetalning av eventuell kompensation till dig göra en fullständig överlåtelse till oss av de rättigheter du har gentemot flygbolaget i förhållande till den fordran som ger upphov till kompensationsbetalningen.

   

  A13. Bagage – Tillbaka till början

  Det ersättningsbelopp vi kommer att betala för förlust eller skada på bagage är begränsat i enlighet med de konventioner som anges i ovanstående avsnitt A12. För anspråk för saknat eller skadat bagage måste du följa reglerna på baksidan av din biljett eller de regler som ingår i transportörens transportvillkor. Observera att tidsfrister gäller för när du måste ha meddelat oss eller flygbolaget och gjort en reklamation. Vi tar inget ansvar för produkter med högt värde, utan dem bör du själv försäkra för ett lämpligt belopp.

   Kryssningspaket – Tillbaka till början

   När du bokar en kryssning eller en kryssning tillsammans med flyg och/eller en transfer och/eller en förbokad utflykt (som definieras i avsnittet ”utflykter” nedan), bokar du ett ”kryssningspaket”. De villkor som anges nedan, tillsammans med villkoren i avsnitt D, gäller för bokning av ett kryssningspaket.

   När du bokar ett kryssningspaket, kommer du att ingå ett avtal med reseleverantören för kryssningspaketet, vanligtvis den faktiska operatören av kryssningen. I alla sådana bokningar kommer vår roll att begränsas till att agera som en agent på uppdrag av researrangören av kryssningspaketet. Utöver dessa bokningsvillkor gäller även reseleverantörens regler och villkor för din bokning. Alla regler och villkor finns tillgängliga på begäran.

   B1. Graviditet och små barn – Tillbaka till början

   Kryssningsfartyg har inte tillräcklig medicinsk utrustning för förlossning ombord. Kryssningsfartyg kommer inte att låta dig gå ombord om du har kommer att vara i eller ha passerat 24–28:e graviditetsveckan under något tillfälle under din kryssning – den exakta graviditetsveckan som anges som gräns beror på kryssningsfartygets operatör. Du måste därför kontrollera med oss vid bokningstillfället. Alla gravida kvinnor bör kunna visa upp intyg från en läkare eller barnmorska om att både mor och barn är vid god hälsa, kan resa och att graviditeten inte är en så kallad högriskgraviditet. Intyget skall också innehålla det beräknade datumet för nedkomsten, beräknat från både den senaste menstruationsperioden och genom ultraljudsundersökning (om det har utförts). Vi kan inte acceptera en bokning och kryssningsfartyget kan inte senare ta dig ombord om du inte följer reglerna i detta avsnitt. Om du är gravid och gjort en bokning (eller gjort en bokning på uppdrag av en gravid passagerare) innan det rimligen kunde ha varit känt att du eller passageraren inte skulle kunna åka med på kryssningen eftersom den gravida kvinnan kommer att vara i eller ha passerat den 24–28:e veckan (i förekommande fall) av graviditeten vid något tillfälle under kryssningen, kommer vi att återbetala i sin helhet det pris som betalats av dig och det pris som betalats av medföljande passagerare, förutsatt att den gravida passageraren meddelat oss så snart som det är skäligen möjligt att ha blivit medveten om att de inte skulle kunna medfölja under kryssningen, men skall annars inte ha något som helst ansvar. Vi och vår(a) tredjepart(er) som tillhandahåller kryssningen förbehåller oss uttryckligen rätten att vägra passage ombord till dig om du verkar vara i ett framskridet tillstånd av graviditet och vi kommer inte att ta något som helst ansvar för vare sig en sådan vägran eller din transport.

    

   De flesta kryssningsoperatörer vägrar tillstånd för barn i åldern 6 månader eller yngre (i vissa fall 12 månader eller yngre) att komma ombord på fartyget.

    

   Varken vi eller kryssningsoperatören kommer att ta något ansvar för eventuella följder av ett sådant nekande.

    

   B2. LäkarintygTillbaka till början

    

   Vi och vår(a) tredjepart(er) som tillhandahåller kryssningen förbehåller oss rätten att kräva att du uppvisar medicinskt läkarintyg som styrker förmåga att resa på ett kryssningspaket.

   Om du (eller en medlem av ditt sällskap) har ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder eller något annat tillstånd som kan kräva särskild behandling eller assistans (inklusive dem som använder rullstol) måste du meddela oss skriftligen innan du gör en bokning. Om du (eller någon medlem av ditt sällskap) använder en rullstol, måste du ta med egen rullstol i standardstorlek och du måste åtföljas av en resande följeslagare som kan hjälpa dig. Kryssningsfartygens egna rullstolar är endast för till för nödsituationer. i och vår(a) tredjepart(er) som tillhandahåller kryssningen förbehåller oss rätten att vägra passage till dig om du inte meddelar oss och vår(a) tredjepart(er) som tillhandahåller kryssningen om sådana funktionshinder eller behov av assistans eller om du enligt vår mening inte klarar att resa eller om din resa skulle kunna utgöra en fara för dig själv eller andra ombord.

   B3. Din säkerhet och trygghet – Tillbaka till början

   (i) Vi förväntar oss alltid att du uppför dig på ett korrekt sätt och med vederbörlig hänsyn till hälsa, säkerhet, komfort, njutning och allmänt välbefinnande för alla personer både ombord på kryssningsfartyget och dem som deltar i tillhandahållandet av en tjänst eller anläggning som utgör en del av kryssningen eller någon utflykt (inklusive lokalt bokade utflykter eller förbokade utflykter – enligt definitionen i avsnitt D17), och att du uttryckligen samtycker till detta genom din bokning med oss. Om det visar sig att ditt uppförande, beteende eller hälsa är sådant att det bryter mot detta krav eller ditt beteende, din hälsa eller ditt uppförande riskerar att äventyra din egen hälsa eller säkerhet eller någon annan passagerares eller besättningsmedlem eller kan göra det sannolikt att du nekas tillstånd att gå iland i någon hamn eller kan göra oss ansvariga för kostnaderna för medicinsk behandling och/eller underhåll och/eller hemresa, då kommer vi och vår(a) tredjepart(er) som tillhandahåller kryssningen och/eller kryssningsfartygets befälhavare att ha rätt att vidta en eller flera av följande åtgärder som kan förefalla vara rimliga och tillämpliga under de särskilda omständigheterna:

   • vägra dig att gå ombord eller stiga av vid någon hamn eller annan plats som anlöps;
   • låta dig stiga av;
   • flytta dig till en annan koj;
   • begränsa dig till en viss salong eller till kryssningsfartygets medicinska avdelning;
   • genom kryssningsfartygets läkare och/eller hans personal, administrera någon medicin eller annat liknande, eller lägga in och/eller begränsa dig till ett sjukhus eller någon liknande institution i någon hamn om kryssningsfartygets läkare anser det vara nödvändigt.

   (ii) I händelse av åtgärder som vidtas i enlighet med detta avsnitt B3 har varken du eller (efter vårt och vår(a) tredjepart(er) som tillhandahåller kryssningens gottfinnande) någon annan person som reser med dig (oavsett om det är under samma bokning eller inte) rätt att göra anspråk mot oss för eventuella förluster eller kostnader som uppstår till följd av en sådan åtgärd, antingen för en fullständig eller partiell återbetalning av priset eller för någon annan form av ersättning eller för kostnaden för att återvända till din avreseort eller till någon annan plats eller för någon annan form av förlust eller kostnad som helst. Om du är återförs till avreseorten enligt detta avsnitt B3 på vår bekostnad förbehåller vi oss rätten att återkräva dessa kostnader.

   B4. Vårt ansvar gentemot dig – Tillbaka till början

   Vår enda skyldighet gentemot dig är att utöva rimlig skicklighet och omsorg i att arrangera så att du kan ingå avtal med researrangör(er) av kryssningspaketet. Vi kommer inte att ha några plikter till dig angående det faktiska utförandet av kryssningspaketet. Vi kommer inte att ha något ansvar gentemot dig för förlust, skada, kostnad, skadestång eller på annat sätt som du råkar ut för och som uppstår genom underlåtenhet att utföra eller felaktig prestation av kryssningspaketet, utom när dödsfall eller personskada har orsakats genom vår vårdslöshet.

   • Vi begränsar vårt ansvar, i tillämpliga fall, genom de konventioner som avses i detta avsnitt och enligt de villkor som anges i avsnitt A12.
   • All transport (land-, flyg- och sjötrafik) omfattas av transportvillkoren för den faktiska transportören (som kan vara vår tredje part eller deras underleverantör). Sådana villkor kan begränsa eller utesluta ansvar, är uttryckligen införlivade i dessa bokningsvillkor och utgör även villkoren för separata avtal mellan dig och den särskilda transportören som anges på flygbolagets biljett som tillhandahålls till dig före planerat avgångsdatum. Du kan få kopior av relevanta villkor på begäran.
   • Transport av passagerare och deras resgods till sjöss regleras av Atenkonventionen. Du kan få kopior av denna konvention på begäran. Atenkonventionen är uttryckligen införlivad i dessa bokningsvillkor och vårt ansvar för dödsfall eller personskada eller för förlust av eller skada på bagage som härrör från sjötransport skall fastställas i enlighet därmed. I de flesta fall begränsar Atenkonventionen rederiets ansvar för dödsfall eller personskada eller förlust av eller skada på bagage och vidtar särskilda åtgärder för värdesaker. Det förutsätter att bagaget har levererats oskadat till dig om du inte ger oss eller kryssningsoperatören skriftligt meddelande:
   • (a) vid uppenbar skada, före eller vid tidpunkten för avstigning eller omleverans av resgods,

    

   (b) i händelse av skada som inte är uppenbar eller förlust, inom 15 dagar från dagen för avstigning eller omleverans eller från den tidpunkt då en sådan omleverans skulle ha ägt rum. Alla skador som vi kan komma att betala till de gränser som anges i Atenkonventionen skall minskas i proportion till eventuell försumlighet från dig och med den högsta avdragsgillhet som anges i artikel 8.4 i Atenkonventionen.

    

   (c) trots att kryssningen utförs på ett kryssningsfartyg som inte ägs av oss är det överenskommet att vi alltid ändå skall anses vara en fartygsägare i enlighet med Konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar, London 1976 (ändrad enligt 1996 års ändringprotokoll eller på annat sätt och såsom tillämplig i en relevant jurisdiktion från tid till annan), och därmed har rätt att begränsa vårt ansvar enligt dess bestämmelser.

   B5. Vid kryssningsterminalen – förhandsregistrering och incheckning – Tillbaka till början

    

   Tider för ombordstigning

    

   Du måste uppfylla följande ombordstigningskrav. Om du inte anländer i tid för ombordstigning i någon hamn eller på någon plats så skall vi och reseleverantören/-leverantörerna inte ha något ansvar för följderna. När det gäller kryssningar skall kryssningsföretagen inte vara tvungna att fördröja eller avvika från den planerade resplanen och du måste bära alla kostnader som uppstår som ett resultat av detta. Kostnader i samband med transport för att återförenas med kryssningsfartyget, som t.ex., men inte begränsat till, myndighetsavgifter, visumavgifter, uppehälle, logi, flygbiljett, båtkostnad, biluthyrning eller byråavgifter är ditt ansvar.

    

   Ankomst till kryssningsterminalen:

    

   För din bekvämlighet rekommenderar vi att du anländer till kryssningsterminalen tidigast två (2) timmar före den schemalagda ombordstigningstiden som står på dina kryssningsdokument. På grund av säkerhetsföreskrifter kanske du inte tillåts komma in i kryssningsterminalen före planerad ombordstigningstid och kanske vill undvika att vänta i potentiellt dåligt väder eftersom området utanför och inne i kryssningsterminalen kan vara begränsat.

    

   Sista ombordstigningstid:

    

   För att underlätta ombordstigningsprocessen kommer vissa kryssningsrederier att kräva att du slutför onlineregistrering i förväg för att följa nya statliga bestämmelser som reglerar avgångsmanifest. Det är ditt ansvar att kontrollera den relevanta kryssningsoperatörens registrerings- och incheckningsprocess. Du kommer vanligtvis att behöva checka in på kryssningsterminalen två (2) timmar före den avgångstid som anges på dina biljetter, annars tillåts du kanske inte att gå ombord. Om du anländer sent kan du ansluta dig till fartyget vid en godkänd anlöpshamn i kryssningens schemalagda resplan. Du kommer att ansvara för alla tillämpliga avgifter och resekostnader till denna senare anlöpshamn.

    

   Ombordstigningstid i anlöpshamnar:

    

   I alla anlöpshamnar är det också ditt ansvar att vara tillbaka ombord på kryssningsfartyget senast en (1) timme före kryssningsfartygets planerade avgångstid. Var medveten om att ombordtid kan skilja sig från hamnens tid och det är ditt ansvar att följa ombordtiden. I händelse av att du missar kryssningsfartyget kommer det att vara ditt ansvar att stå för alla kostnader som uppkommer för att återförenas med kryssningsfartyget.

    

   B6. Smittsamma sjukdomar som påverkar din kryssning – Tillbaka till början

    

   Vid varje hamn eller plats kan kryssningsoperatören vägra att ta ombord eller släppa iland en passagerare som enligt befälhavaren, fartygets medicinska personal eller annat behörigt fartygsbefäl kan hindras från att stiga iland på bestämmelseorten enligt immigrationsmyndigheterna eller andra statliga myndigheter eller som kan lida av en smittsam eller infektiös sjukdom eller vars närvaro enligt befälhavarens åsikt kan inverka menligt på andra passagerares eller besättningens bekvämlighet eller säkerhet. I sådana fall skall du inte ha rätt till någon återbetalning av kryssningpaketets kostnad eller ersättning av något slag. Dessutom kommer vi inte att ha något ansvar för eventuella kostnader eller utgifter som de ådrar sig som ett resultat därav. I det fall fartyget sätts i karantän som innebär kvarhållande av dig, måste du bära alla risker och kostnader som därigenom orsakas och kommer att debiteras för mat och boende under perioden av förvar, som skall betalas dag för dag, om den upprätthålls ombord på fartyget, och för alla andra karantänavgifter och utgifter som du orsakar eller ådrar dig.

   1. Enskilda resetjänsterTillbaka till början

   Villkoren som anges nedan, tillsammans med villkoren som anges i avsnitt D, gäller för andra bokningar än för Paketresor eller kryssningspaket.

   När du bokar en enskild resetjänst hos oss (t.ex. endast flyg, hotell, eller bilhyrning), kommer du att ingå ett avtal med reseleverantören för resetjänsten (t.ex. flygbolaget, hotellet eller biluthyrningsföretaget). Vid alla sådana bokningar kommer vår roll att begränsas till att fungera som en agent på uppdrag av reseleverantören av resetjänsten. Utöver dessa bokningsvillkor gäller även reseleverantörens regler och villkor för din bokning.

   C1. Prisändringar – Tillbaka till början

   Prishöjningar kan inträffa när som helst innan full betalning mottagits från dig, och du kommer att vara skyldig att betala sådana höjningar i sin helhet.

   C2. Överföring av bokning – Tillbaka till början

   När det gäller en schemalagd bokning av endast flyg, kommer överföring till en annan person att innebära avbokning av den ursprungliga bokningen, vilket medför eventuella relevanta avbokningsavgifter och att sedan en ny bokning görs, som kommer att vara i mån av tillgång och eventuella ytterligare prishöjning. Överlåtelse av någon annan typ av bokning är beroende av reseleverantörens egna villkor och tillämpliga ändringar eller avbokningsavgifter.

   C3. Avbokning/ändring av bokning – Tillbaka till början

   Bokningar kan ändras eller annulleras i enlighet med den relevanta reseleverantörens regler och villkor och omfattas av reseleverantörens ändrings-och avbokningsavgifter. I många fall kan vår(a) flygreseleverantör(er) införa avgifter på upp till 100 % av kostnaden för researrangemangen och dessa kommer att överföras till dig. Se avsnitt D6 för mer information om hur du ändrar din bokning.

   C4. Vårt ansvar gentemot dig – Tillbaka till början

   Vårt ansvar är att utöva rimlig skicklighet och omsorg i att arrangera så att du kan ingå ett avtal med den relevanta reseleverantören (inklusive flygbolag, ägare/leverantör av boende, biluthyrningsleverantör) av de resetjänster du bokar, men vi har inte något ansvar för tillhandahållandet av själva resetjänsten. Vi kommer inte att ha några skyldigheter när det gäller bokningens faktiska resultat. Vi kommer inte att ha något ansvar gentemot dig för förlust, skada, kostnad, utgift eller på annat sätt som du råkar ut för och som uppstår genom underlåtenhet att utföra eller ett felaktig utförande av bokningen, utom då dödsfall eller personskada har orsakats genom vår vårdslöshet.

   Vi har inget ansvar gentemot dig för eventuellt missnöje, förlust av njutning, förlust, skada eller skadestånd som följer av din användning av den enda resetjänsten. Vidare har vi inget ansvar gentemot dig i något fall för någon följdskada som du kan råka ut för i samband med eventuella arrangemang som du bokar i kombination med den enda resetjänst som du har bokat genom oss.

   Observera att inga pengar du har betalat oss för några resetjänster skyddas av ett system för ekonomiskt skydd, med undantag av flygningar och bokningar som är skyddade av är skyddade av resegarantilagen, se https://www.kammarkollegiet.se/resegarantier, i den osannolika händelsen av vår insolvens/obestånd. Om sådant skydd är viktigt för dig rekommenderar vi att du bokar en American Express-Paketresa eller skaffar lämplig reseförsäkring.

   C5. Internationella konventioner – Tillbaka till början

   Om någon internationell konvention gäller för eller reglerar någon av de tjänster eller faciliteter som anordnas eller tillhandahålls av oss, eller tillhandahålls av någon av vår(a) reseleverantör(er), och du gör ett anspråk mot oss av något slag som härrör från dödsfall, skada, förlust eller skadestånd under eller som ett resultat av tillhandahållandet av dessa tjänster eller faciliteter, kommer vårt ansvar att betala dig ersättning och/eller det belopp (om något) av ersättning som vi skall betala till dig att begränsas i enlighet med och/eller på ett identiskt sätt som föreskrivs i den internationella berörda konventionen (i varje enskilt fall även med avseende på ansvarsförhållanden, tid för att väcka talan samt typ och belopp för eventuella skadestånd som kan beviljas). Internationella konventioner som kan tillämpas omfattar följande: när det gäller internationella flygresor, Warszawakonventionen 1929 (inklusive ändringar genom Haag-protokollet 1955 och med ytterligare Montreal-protokoll av 1975 och 1999 eller på annat sätt) eller Montrealkonvention 1999 (för internationella resor med flyg och/eller för flygbolag med en operativ licens som beviljats av ett EU-land, som har gjorts tillämplig genom EG-förordningen 889/2002 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor för nationella och internationella resor med flyg). När det gäller järnvägsresor, Bernkonventionen (COTIF) om internationell järnvägstrafik av den 9 maj 1980 (i dess ändrade lydelse). När det gäller sjötransport, Atenkonventionen 1974 om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods (i dess ändrade lydelse). När det gäller vägtransporter, Genèvekonventionen av den 1 mars 1973 och när det gäller hotell, Pariskonventionen 1962. Alla tillämpliga protokoll eller ändringar skall gälla för alla sådana internationella konventioner. Du kan få kopior av relevanta konventioner på begäran. För att undvika tveksamheter innebär detta att vi skall anses ha alla fördelar med eventuella begränsningar av kompensationen i någon av dessa konventioner eller andra internationella konventioner som gäller för dina researrangemang.

   1. Alla bokningar – Tillbaka till början

   För alla bokningar som beskrivs i avsnitten A, B och/eller avsnitt C ovan, kommer ett avtal att finnas mellan dig och oss när du har betalat det pris som skall betalas vid bokning och vi har utfärdat vår bokningsbekräftelse till dig. En kopia av bokningsbekräftelsen kommer att skickas till huvudpersonen för bokningen (”Huvudman”).

    

   Huvudman för bokningen måste vara minst 18 år gammal vid bokningstillfället.

    

   Huvudman för bokningen kommer att vara den person som ansvarar för bokningen. Huvudman skall vara ansvarigt för att betala depositionen och hela priset, för att göra eventuella ändringar och avbokningsförfrågningar, för att betala ytterligare avgifter i samband med bokningen och för alla andra frågor som rör bokningen.

    

   Huvudman måste säkerställa och bekräftar härmed att de uppgifter som anges för alla parter i bokningen är fullständiga och korrekta, att alla parter samtycker till att vara bundna av dessa bokningsvillkor och att Huvudmannen har behörighet att acceptera och accepterar dessa bokningsvillkor för alla personers räkning i bokningen. Huvudmannen samtycker till att kontrollera alla beskrivningar i resedokumentationen som mottagits efter bokningen och att omedelbart informera oss om eventuella fel eller fall där personuppgifter inte överensstämmer med dem som visas i passen för dem som reser under bokningen.

    

   Alla bokningar erbjuds i mån av tillgång vid bokningstillfället. Vi gör vårt bästa för att se till att våra annonser hålls uppdaterade, men vi garanterar inte att någon av de tjänster som vi annonserar fortfarande kommer att vara tillgänglig vid bokningstillfället. Vi kommer att informera dig så snart som möjligt efter att ha gjort en bokning om, av någon anledning, de resetjänster du har sökt att boka med oss inte är tillgängliga.

    

   Vi kommer inte att ha någon skyldighet att utfärda en resplan efter att du har gjort en bokning hos oss. Vi kommer inte att utfärda en bokningsbekräftelse om vi upptäcker ett fel i prissättningen av tjänsterna eller om någon del av bokningen inte längre är tillgänglig.

    

   Om vi av någon anledning inte kan acceptera din bokning kommer vi att informera dig om det och inte behandla din bokning ytterligare. Vi kommer då att se till att du återbetalas någon del av den redan betalda bokningen, såvida du inte bestämmer dig för att använda den betalningen mot en annan bokning.

   Om du har särskilda önskemål måste du meddela oss under bokningsprocessen. Vi kommer att försöka vidarebefordra alla rimliga förfrågningar till reseleverantören/-leverantörerna efter eget gottfinnande, men kan inte garantera att sådana förfrågningar kommer att uppfyllas av reseleverantören/-leverantörerna.

   Om du har ett medicinskt tillstånd eller en medlem av ditt sällskap är en person med nedsatt rörlighet skall du meddela oss innan du gör en bokning så att vi kan se till att bokningen är lämplig för er.

    

   D1. Betalningsvillkor – Tillbaka till början

   När du gör en bokning hos oss och om din bokning görs mer än 12 veckor före planerat avresedatum måste du betala antingen:

   (i) hela biljettpriset (beroende på vår reseleverantörs villkor för researrangemangen i fråga), eller

   (ii) en insättning som krävs av oss och/eller reseleverantören av tjänsterna för arrangemangen i fråga, vars belopp du kommer att bli informerad om vid bokningstillfället.

    

   Du kommer att informeras vid bokningstillfället om vilken betalning som krävs för just ditt arrangemang. Återstoden av kostnaden för dina researrangemang måste betalas inom 12 veckor före avresedatum. Om din bokning görs inom 12 veckor efter ditt planerade avgångsdatum, måste den totala kostnaden för dina researrangemang betalas vid bokningstillfället.

    

   OBSERVERA ATT UNDERLÅTENHET ATT BETALA I TID KOMMER ATT RESULTERA I AVBOKNING.

    

   Om antingen insättningen eller saldot inte betalas i sin helhet senast på förfallodagen kan vi omedelbart avboka din bokning och, om du redan har betalat en deposition, kommer vi att behålla din insättning. I händelse av en sådan annullering kommer vi inte att ha något ansvar gentemot dig och bestämmelserna i avsnitt A12 skall inte gälla.

    

   En momsfaktura är ett juridiskt dokument som måste framställas av reseleverantören av varorna eller tjänsterna. Det är underlag för den moms som reseleverantören är skyldig skattemyndigheten. När det gäller rese- och livsstilstjänster har American Express rollen som resebyrå. American Express är inte reseleverantören av hotellrum, inte heller har de någon rätt eller skyldighet att ställa ut den relevanta fakturan i detta avseende. Dessutom är American Express inte i stånd att genomdriva att reseleverantören av hotellrummen ställer ut en faktura i vår egenskap av resebyrå.

   D2. Betalningsmetod – Tillbaka till början

   Du måste betala med ditt American Express-kort. Alternativt, efter eget gottfinnande, kan vi acceptera full eller partiell betalning (där eventuella kvarvarande belopp betalas med ditt American Express-kort) genom inlösen av dina Membership Rewards-poäng.

   D3. Försäkring – Tillbaka till början

   • Det är viktigt att du har tillräcklig försäkring på plats för att täcka dig (och din grupp) medan du är borta. Det är ett villkor för din bokning att du har ett lämpligt försäkringsskydd på plats. Vänligen se till att du har en giltig reseförsäkring på plats från bokningstillfället, för att täcka dig för de länder och aktiviteter som du kan genomföra under din semester. Du bör kontakta oss för att diskutera det om du inte redan har tecknade försäkringar. Läs mer om de försäkringsvillkor som gäller för just ditt Kort på https://www.americanexpress.com/se/legal/villkor/reseforsakring/?inav=se_menu_rewards_insurance

   D4. Återbekräftelse av flyg – Tillbaka till början

   Det är ditt ansvar att se till att du bekräftar avgångsdatum och tider för alla dina flygningar minst 72 timmar före avresan. Det är särskilt viktigt när det gäller efterföljande resor efter att du har lämnat din avreseort.

   D5. Biljettförsäljning – Tillbaka till början

   Dina biljetter och andra dokument som rör din bokning kommer att skickas till huvudnamnets e-postadress som du ger oss vid bokningstillfället. Förutsatt att du har betalat den totala kostnaden för researrangemang kommer vi att eftersträva att skicka dina biljetter till dig minst 2 veckor före avresan.

   DET ÄR VIKTIGT ATT DU KONTROLLERAR ALLA UPPGIFTER I DINA RESEDOKUMENT INNAN DU LÄMNAR DIN AVRESEORT. OM DET FINNS NÅGRA FELAKTIGHETER ELLER OM DU HAR NÅGON ANNAN FRÅGA, KONTAKTA OSS OMEDELBART.

   D6. Ändringar gjorda av dig före avresan, inklusive avbokning – Tillbaka till början

    

   Om du vill göra en ändring i din bokning efter att vi har utfärdat vår bokningsbekräftelse skall du kontakta oss. Vi och reseleverantören/reseleverantörerna har inte någon lagstadgad skyldighet att göra sådana ändringar, men vi kan, efter eget gottfinnande, försöka tillmötesgå din begäran. Vänligen förstå att det ofta inte är möjligt för oss att göra det eftersom förändringar kan bero på tillgänglighet och villkoren för vår(a) reseleverantör(er).

   Om vi går med på att göra en ändring, samtycker du till att betala oss den relevanta administrationsavgiften per person, enligt vad som anges i tabellen nedan, för att göra din nödvändiga förändring plus eventuella kostnader vi eller du ådrar dig för att göra ändringen (inklusive, utan begränsning, avgifter som införs av reseleverantören/reseleverantörerna för att göra ändringen). Dessa kan vara betydande och dessa kostnader tenderar att öka ju närmare avresedatumet som ändringen görs. Till exempel kan vissa delar av din bokning (t.ex. en flygning) medföra en 100-procentig avbokningsavgift.

   Kom ihåg att alla ändringar av avgångsdatumet, flygplatsen, transporten, destinationen, boendet eller semesterns längd måste gälla för alla bokningsmedlemmar.

   Om du avbokar, måste du fortfarande betala eventuella försäkringspremier och administrationsavgifter, som uppkom före avbeställningen, och eventuella insättningar som betalats för förbokade artiklar eller tjänster.

   ÄNDRING OCH AVBOKNING AV BOENDE

   Om du vill ändra eller avboka ett boende som du har bokat genom oss, oavsett om du bokat som en del av en Paketresa eller som en enskild resetjänst, kommer vi efter eget gottfinnande att tillämpa de avgifter som anges i tabellerna nedan för varje ändring eller avbokning du vill göra. Du samtycker också till att betala ytterligare avgifter som tillämpas av reseleverantören/-leverantörerna. Om du har betalat tillägg för boende och antalet personer i ditt boende ändras, kan du behöva betala extra.

   Observera, i vissa fall förhandlar vi fram specialerbjudandepriser med våra boendeleverantörer, sådana priser kanske inte tillåter ändringar eller avbokning av boende – alla sådana ändringar eller avbokningar kommer att innebära upp till 100-procentiga avgifter. När det gäller kommer du att meddelas vid bokningstillfället.

   American Express kostnad för ändringar av bokningar

   Boende

   Meddelat mer än 8 dagar i förväg

   Meddelat 7 eller färre dagar i förväg

   Namnändringar

   SEK 500 per namnändring

   SEK 500 per namnändring

   Byte av boende

   SEK 500 per ändring per bokning

   SEK 500 per ändring per bokning

   Ändring av avrese- eller ankomstdatum

   SEK 500 per ändring per bokning

   SEK 500 per ändring per bokning

   American Express kostnad för avbokning

   Tid före avresa som vi mottar din avbokning

   Avbokningsavgifter för endast boende

   Mer än 14 dagar före avresa

   SEK 500 per person

   7 eller färre dagar

   100 % av boendekostnaden

   BYTEN OCH AVBOKNINGAR AV FLYG ELLER KRYSSNINGAR

   Observera att majoriteten av våra leverantörer av flygresor och kryssningar vanligtvis inte tillåter ändringar av biljetter efter att bokningen har gjorts. De biljetter vi säljer är mycket restriktiva och kan resultera i avgifter på upp till 100 % av priset på biljetten som tillämpas av flygbolaget, eller kryssningsoperatören, oavsett den uppsägningstid som ges till oss. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra dessa avgifter.

   Ändringar som namnändringar (inklusive ändringar av initialer), destination och datumändringar kan behandlas av en sådan reseleverantör som en avbokning och ombokning, oavsett den uppsägningstid som vi har fått. Om reseleverantören behandlar ändringen som en avbokning och ombokning kommer vi att vidarebefordra den kostnad som ålagts av reseleverantören, som kan vara upp till 100 % av biljettpriset och du måste också betala ett belopp för att täcka våra administrationskostnader som beskrivs nedan i avsnittet ”våra debiteringar”.

   Observera också att reseleverantören kan vägra att utfärda ersättningsbiljetter för borttappade eller stulna biljetter och nya biljetter kan behöva köpas av dig. Kostnaden för den nya biljetten kan vara större än kostnaden för den ursprungliga biljetten.

   Våra avgifter

   Utöver de avgifter som flyg- och kryssningsreseleverantören tillämpar kommer vi också att tillämpa en maximal avgift på SEK 500 för varje person på bokningen och för varje objekt som du vill ändra för att täcka våra kostnader för att administrera ändringen. Eventuella bokningsrabatter som du kan ha fått när den ursprungliga bokningen gjordes kan ändras eller minskas när ändringar görs.

   Sammanfattning av ändringar/avbokningar av flyg eller kryssningar, som görs av dig

   Transporttjänster (inklusive flyg, kryssningar)

   Reseleverantörens avgifter

   Våra avgifter

   Alla ändringar inklusive namnändringar, destination, ändring av datum och tid

   Upp till 100 % av biljettpriset hos reseleverantören

   Upp till SEK 500 per person per ändring.

   ÄNDRINGAR OCH AVBOKNING AV TILLVALSTJÄNSTER

   När vi hänvisar till ”Tillvalstjänster”, menar vi allt du väljer att lägga till din bokning som är utöver de inkluderade transport- och boendearrangemangen som du bokar. Till exempel bilhyrning eller transfer. Om du avbokar några alternativa tillägg för vilka det finns en kostnad, kommer vi att överföra alla kostnader som ålagts av reseleverantören av tjänsten, dessutom kommer vi att debitera SEK 500r att täcka våra kostnader för att administrera ändringen.

   Vi kommer att ge dig all återbetalning av betalningar som gjorts under bokningen (minus eventuella avbokningsavgifter och/eller administrativa avgifter till oss) så snart vi kan och i alla händelser inom 14 dagar efter avbokningen.

   D7. Reseleverantörers villkor – Tillbaka till början

   Reseleverantören/reseleverantörerna har sina egna bokningsvillkor och villkor för transport, och du kommer att vara bunden av dessa, när det gäller den relevanta reseleverantören. Reseleverantörens villkor gäller även för ditt avtal med oss, och i händelse av konflikt mellan reseleverantörens villkor och våra bokningsvillkor kommer reseleverantörens villkor att gälla, utom i den utsträckning som något villkor i reseleverantörens villkor anses vara ogiltiga eller omöjliga att genomdriva, i vilket fall våra bokningsvillkor kommer att gälla. Vissa av våra reseleverantörers villkor kan begränsa eller utesluta ansvar från den relevanta reseleverantören och, genom sin giltighet för ditt avtal med oss, kan också begränsa eller utesluta vårt ansvar till dig, och är ofta föremål för internationella konventioner. I tillämpliga fall kan kopior av sådana konventioner finnas tillgängliga för påseende hos den berörda reseleverantören. Reseleverantörens villkor som gäller för din bokning kommer att visas för dig på den sista sidan av din bokningsbekräftelse och kan också nås via en länk i e-posten med bokningsbekräftelsen.

   D8. Flygbolags konkurs – Tillbaka till början

   I den osannolika händelsen att det flygbolag med vilket du reser upphör att vara verksamt medan du är utomlands måste du kontakta oss så snart som möjligt så att vi kan försöka hitta en alternativ återresa åt dig, om vi är skyldiga att göra det enligt gällande lag. Om du har försett oss med dina kontaktuppgifter när du är utomlands kan det ytterligare hjälpa oss att kontakta dig. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella kostnader du ådrar dig för att göra dina egna arrangemang för returflyg om du inte har gett oss möjlighet att ordna ett alternativt flyg hem åt dig.

   För att ordna alternativa returflygsarrangemang för dig kommer vi att använda tillvägagångssättet ”Lika för lika”. Vad det innebär är att om ditt flyg är en ekonomiplats kommer vi att ordna ett ekonomi-returalternativ och om det inte är tillgängligt omedelbart, kommer du att vara ansvarig för kostnaden för resterande vistelse utomlands tills det är tillgängligt eller om du vill uppgradera till en omedelbart tillgänglig affärs- eller förstaklassplats, måste du betala mellanskillnaden mellan ekonomiplats och den uppgraderade platsen. Om din flygstol är affärs- eller förstaklass kommer vi att eftersträva att hitta ett omedelbart tillgängligt affärs- eller förstaklassalternativ. Vår prioritet kommer dock att vara att boka din returresa så snart som möjligt och därför, om den tidigaste returflygningen är i en lägre klass än den som du bokat, är det den returflygning som vi kommer att ordna för dig och som kommer att vara hela vår skyldighet gentemot dig.

   D9. Tider för flygningar och andra resor – Tillbaka till början

   Flygtider tillhandahålls av flygbolag och omfattas av begränsningar för flygtrafikkontroll. Alla transportmedel är föremål för väderförhållanden och behovet av konstant underhåll och möjligheten för passagerare att checka in i tid. Det finns ingen garanti för att transporten kommer att avgå vid de tider som anges på någon bokningsbekräftelse eller de biljetter som du får. Alla tidsangivelser är bara uppskattningar, och vi har inget ansvar gentemot dig för eventuella förseningar som kan uppstå, eller för eventuella tidsändringar.

    

   På flygplatsen – incheckning

   Om du inte checkar in i tid har flygbolaget rätt att vägra att låta dig gå ombord på flyget. Vi kan inte ta ansvar om en sådan situation uppstår och, samtidigt som vi strävar efter att hjälpa till att göra alternativa researrangemang till ditt resmål, kommer alla kostnader eller förluster som uppstår som en följd av det att vara ditt ansvar.

    

   Om du inte checkar in alls till ditt flyg, behåller vi rätten att annullera andra arrangemang som du har bokat genom oss och du kommer inte att kunna använda din returresa. Ingen återbetalning kan göras för oanvända arrangemang.

    

   Viktigt meddelande: du måste i regel checka in minst 1 timme före avgång, underlåtenhet att göra det kan resultera i att du nekas resa. Vi rekommenderar att du kontrollerar med respektive flygbolag vad som gäller för den aktuella flygningen. Kom ihåg att inga utrop kommer att göras för ditt flyg så se till att du är vid avgångsgaten senast 45 minuter före din avgångstid. Passagerare som nekas resa kommer att behöva ansvara för att ordna alternativa transporter på egen bekostnad.

    

    

   D10. Nekad ombordstigning – Tillbaka till början

   Om en flygbiljett nedgraderas eller en flygning annulleras, försenas eller ombordstigning nekas av ett flygbolag under omständigheter som ger dig rätt till ersättning enligt regelverket om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning från 2004 är du skyldig att kräva tillämpligt belopp enligt dessa bestämmelser från flygbolaget. Det belopp som du erhåller i detta avseende utgör hela beloppet för din rätt till ersättning för alla ärenden som följer av flygbolagets handlingar och som omfattas av regelverket för nekad ombordstigning. Om du av någon anledning inte gör anspråk hos flygbolaget och gör anspråk på ersättning från oss, måste du vid tidpunkten för utbetalning av eventuell kompensation till dig göra en fullständig överlåtelse till oss av de rättigheter du har gentemot flygbolaget i förhållande till den fordran som ger upphov till kompensationsbetalningen.

   D11. Kontaktuppgifter för ändringar av researrangemang, lokala representanter och klagomål – Tillbaka till början

   • Våra kontaktuppgifter
   • För alla allmänna frågor, avbeställnings- och ändringsförfrågningar gällande din bokning/semester, eller för assistans eller eventuella klagomål på din bokning hos oss, medan du är på semester, kan du kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges i bokningsbekräftelsen och för andra förfrågningar, vänligen se kontaktuppgifterna nedan:

   • Kundsupport för reseförfrågningar:
   • Centurion Travel: 020 320 420
   • Från utlandet +46 771 29 44 20
   • Platinum Travel: 020 56 55 55
   • Från utlandet +46 771 29 55 55
   • Online support +46 8 429 45 54 (mån-fre 09:00-17:00 exklusive allmänna helgdagar)

   Klagomål

              

   • Klagomål måste alltid framföras omedelbart när det förhållande som föranleder klagomålet uppmärksammas. Resenär ska vända sig direkt till hotellet, hyrbilsföretaget, flygbolaget eller annan Leverantör av en aktivitet eller tjänst som bokats, och påpeka vad som är fel. Vänligen kontakta akutnumret som finns på vouchern för respektive leverantör gällande hotell, hyrbil och upplevelser. Om inte problemet kan lösas av leverantören ska Resenären snarast kontakta American Express Support + 46 8 429 45 54. En reklamation ska sändas snarast möjligt efter hemkomsten till tlsonlinesweden@aexp.com helst på engelska eftersom de flesta leverantörer är utländska. Reklamationer och klagomål som inkommer till American Express senare än två månader efter hemkomsten till Sverige beaktas inte, och de måste ha påtalats omedelbart enligt föregående stycke. Leverantören är ansvarig för den förmedlade tjänsten och American Express är endast behjälplig vid reklamationer av förmedlad tjänst, men kan inte hållas ansvarig för tjänstens kvalité eller utförande. Den som önskar har rätt att få sitt ärende prövat i: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Kortmedlem har också möjlighet att vända sig till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning. Tvistlösningsplattformen går att finna via http://ec.europa.eu/odr.

   D12. Pass och visum (svenska medborgare) och hälsokrav – Tillbaka till början

    

   Du är skyldig att själv ta reda på vad som gäller ifråga om pass- och visumkrav och att tillse att dessa regler är uppfyllda. Upplysningar om gällande pass- och visumregler fås på respektive lands ambassad.

   Observera att det många gånger ställs krav på transitvisum, d.v.s. att du måste ha visum för ett land där ditt flygplan endast mellanlandar. Passet måste, vid resor utanför EU, normalt sett vara giltigt i åtminstone sex (6) månader efter hemkomstdatum.

   Se till att inte alla sidor i passet är stämplade med viseringar och inresestämplar. Det har hänt att resenärer inte fått resa in i landet på grund av att det inte funnits en ostämplad sida kvar i passet. Passet får inte heller vara skadat eller trasigt.

   Observera: Även till Schengen-länder (EU länderna samt Norge med undantag för Storbritannien och Irland), där det normalt sett inte längre är någon gränskontroll, skall giltigt pass eller nationellt id-kort alltid tas med, eftersom endast dessa handlingar godkänns som giltig identifikation vid poliskontroll, flygplatsens biljettkontroll eller hotell check-in.

   Resande som inte har svenskt pass, men uppehållstillstånd i Sverige och/eller giltigt inresevisum till ett Schengenland eller liknande, skall medta dessa under hela resan och kunna förevisa dem vid eventuell kontroll.

   De flesta länder utanför EU kräver en hemresa/vidareresa för att godkänna en inresa. Är du inte svensk medborgare kan det krävas även inom EU.

   D13. Allmän information – Tillbaka till början

    

   De olika styckena och avsnitten som anges i dessa bokningsvillkor gäller oberoende av varandra. Om någon domstol eller någon annan relevant myndighet beslutar att något av dessa stycken eller avsnitt (eller delar därav) är olagliga eller omöjliga att verkställa, kommer de återstående punkterna eller avsnitten (och delar därav) att förbli giltiga.

   Dessa bokningsvillkor och tillhörande bokningsbekräftelse utgör hela avtalet mellan oss. Du förlitar dig inte på något annat uttalande, löfte eller försäkran i samband med din bokning.

   Dessa bokningsvillkor är mellan Huvudman, de personer som är angivna på bokningsbekräftelsen och oss. Ingen annan person skall ha någon rätt att förlita sig på dessa villkor.

   Om vi inte insisterar omedelbart att du gör något du är skyldig att göra under dessa bokningsvillkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig om du bryter detta avtal, betyder inte det att du inte behöver göra dessa saker och det kommer inte att förhindra oss att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle. Om du till exempel, missar en betalning och vi inte påminner dig omedelbart, kan vi fortfarande kräva att du gör betalningen vid ett senare tillfälle.

   Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter gentemot dig under dessa bokningsvillkor till en annan organisation, och vi kommer att göra vårt bästa för att meddela dig om det sker, men det kommer inte att påverka dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt bokningsvillkoren.

   Om du har några frågor om dessa villkor skall du kontakta oss innan du gör en bokning via de kontaktuppgifter som visas i avsnitt D11.

   Gemensamma tjänster: Observera att två flygbolag kan dela samma tjänst. Därför kan det hända att en flygning inte trafikeras av det flygbolag vars kod visas på din bokningsbekräftelse och biljett.

   Skatter: vi kommer att informera dig om alla obligatoriska skatter som du måste betala före avresan. Dock tar många länder ut avgångsskatter som endast kan betalas lokalt. Det rekommenderas därför att du har tillräckligt med lokal valuta för att täcka sådana avgifter. Information om avgångsavgifter kan erhållas från det berörda flygbolaget när du bekräftar dina flyguppgifter.

   Återbetalningar: alla återbetalningar till dig, som uttryckligen överenskommits av oss enligt dessa bokningsvillkor (förutom de som anges i avsnitt A och B i dessa bokningsvillkor), kan ta upp till åtta (8) veckor att krediteras till det American Express-konto som använts för att göra den ursprungliga betalningen.

   American Express Services Europe Ltd, England, filial, org. nr. 516402-4480 (Bolagsverkets filialregister) 106 82 Stockholm, under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige. Filial till American Express Services Europe Limited, säte Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, Storbritannien. Ett aktiebolag bildat i England och Wales vars org. nr. är 1833139 (registrerat i the Registrar of Companies), auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority i Storbritannien för tillhandahållande av betaltjänster och konsumentkrediter (reg.nr. 661836).

   D14. Biljettpriser och serviceavgifter – Tillbaka till början

   Tjänster och varor som tillhandahålls under semestern, serviceavgifter och eventuella hamn- eller flygplatsavgifter och skatter som inte ingår i det bekräftade semesterpriset måste betalas av dig. Om tjänster eller varor tillhandahålls ombord på kryssningsfartyget måste betalning göras innan du går iland. Utan att det påverkar retentionsrätten för dina tillhörigheter samtycker du till att kryssningsföretaget har rätt att förhindra bagage eller varor som tillhör eller reser med dig från att lämna kryssningsfartyget till dess att alla utestående belopp till kryssningsföretaget har betalats i sin helhet.

   Serviceavgifter och dricks varierar mellan kryssningsföretagen. Serviceavgifter och dricks tillämpas vanligtvis som ett erkännande av den service du får ombord från alla medlemmar i besättningen, på en mängd olika platser. Många fler i besättningen stödjer dem som betjänar dig direkt, och av denna anledning kan vissa kryssningsföretag kräva betalning av serviceavgifter eller dricks före avresan. I vissa fall kommer dessa serviceavgifter eller dricks att betalas vid bokningstillfället och visas på din bekräftelse/faktura, i andra fall kommer de automatiskt att läggas till ditt konto ombord på kryssningsfartyget. Om avgifter betalas vid bokningstillfället och visas på vår webbplats och inkluderas på din bokningsbekräftelse, kan det vara möjligt att begära att dessa avgifter tas bort från din bokning och läggs till på ditt konto ombord på kryssningsfartyget. Fråga oss om det vid bokningstillfället.

   Observera att vissa kryssningsoperatörer kan låta lämnandet av dricks vara upp till dig ombord, eller kan förvänta sig att du belönar god service utöver betalningen av den förbetalda serviceavgiften. Då dricks betalas ombord för t.ex. drycker, skönhetsbehandlingar eller liknande föreslås att ett belopp på 10-15 % är tillämpligt. Serviceavgifter kan komma att ändras. Fråga vid bokningstillfället för ytterligare information.

   American Express kostnad för bokning

   Flyg inrikes

   SEK 200 per person

   Flyg utrikes

   SEK 500 per person

   Hotell

   SEK 100

   Hyrbil

   SEK 100

   D15. Särskilda önskemål – Tillbaka till början

   Om du har en särskild begäran om något som inte automatiskt är en del av researrangemangen du bokar via oss skall du meddela oss när du bokar och vi kommer att vidarebefordra denna information till de reseleverantörer vi samarbetar med. Vår anteckning om din begäran på din bokningsbekräftelse bekräftar att vi har fått din begäran, men garanterar inte att vi, eller den relevanta reseleverantören, kan uppfylla din begäran. Om möjligt kommer de att försöka hjälpa dig, men vi kan inte garantera någon begäran om den inte både anges på din bokningsbekräftelse.  Vi måste betona att muntliga bekräftelser av särskilda önskemål inte kan ses som en garanti för att de kommer att uppfyllas, t.ex. särskilda måltidstyper på flygningar, eller särskilda rum på hotell eller kryssningsfartyg. Vi kommer inte att betala ersättning om vi inte kan tillmötesgå en särskild begäran som vi inte har bekräftat separat skriftligen.

   D16. Resenärer med funktionsnedsättning och passagerare med rörelsehinder – Tillbaka till början

   Vi kan inte hållas ansvariga om du inte meddelar oss om särskilda behov/krav som kommer att påverka din semesterupplevelse och det innebär att vi inte kommer att kompensera dig. För kunder som behöver stöd eller råd före bokning, observera informationen nedan om olika researrangemang och för ytterligare hjälp kontakta oss direkt enligt de kontaktuppgifter som anges i bokningsbekräftelsen.

    

   Om du har ett medicinskt problem eller mobilitetsproblem eller funktionshinder som kan påverka din semester skall du meddela oss innan du bekräftar din bokning. Vi och våra reseleverantörer kan kräva ett läkarintyg eller annan dokumentation, information eller friskrivelse i samband med sådana funktionshinder, medicinskt problem/mobilitetsproblem eller lämplighet att resa som vi eller våra reseleverantörer anser nödvändiga. Under alla omständigheter måste du ge oss fullständiga uppgifter skriftligen vid bokningstillfället.

    

   Utomeuropeiskt boende och tjänster

    

   Majoriteten av utomeuropeiska boende, utomeuropeiska transporter (inklusive överföringar) och andra semestertjänster som tillhandahålls utomlands är inte utrustade för att tillgodose behoven hos många funktionshindrade semesterfirare. Om du har några funktionshinder måste du göra tillämpliga undersökningar om lämpligheten av särskilda boende, orter, transporter och tjänster och att du är helt tillfreds med att du har gjort rätt val innan du bokar och bekräftar din semester. Observera: om särskilda arrangemang måste göras för dig kan en extra avgift behöva tas ut.

    

   Flyg

    

   Om du eller en medlem av ditt sällskap är rullstolsburen eller har nedsatt rörlighet rekommenderar vi att du kontaktar oss direkt innan du gör din bokning. Det gör att du kan bekräfta med oss eller flygbolaget och flygplatsen tillgängligheten av eventuella assistanskrav före bokningen, eftersom eventuella ändringar som görs efter bokningen kommer att omfattas av våra standardändringsavgifter.

    

   Kryssningar

    

   Du är medveten om att sjukvården på ett kryssningsfartyg kan vara begränsad eller fördröjd och att fartyget kan segla till destinationer där sjukvård inte är tillgänglig. Vissa internationella säkerhetskrav, skeppsbyggnadskrav och/eller tillämpliga bestämmelser kan orsaka svårigheter för rörelsehindrade personer eller personer med allvarligt nedsatt syn och/eller hörsel. Om du behöver använda en rullstol måste du ta med din egen eftersom alla rullstolar som finns på kryssningsfartyg är avsedda för eventuellt akut bruk. För bekvämlighet och komfort rekommenderas hopfällbara rullstolar. Standardhytter på kryssningsfartyg är inte konstruerade för att vara fria från hinder och tillgängliga för rullstol. Du måste vara fysiskt frisk för att genomföra semestern. Du måste vara kapabel att ta hand om dig själv och/eller måste resa med en följeslagare som kan ge den hjälp som behövs under semestern.

    

   Du kanske inte kan delta i vissa aktiviteter eller program antingen ombord på fartyget eller på land i anlöpshamnar om det skulle medföra en risk för skada för dig själv eller någon annan person.

   D17. Utflykter – Tillbaka till början

   • Det kan vara möjligt för dig att boka en lokal utflykt under din semester, till exempel en lokal rundresa, upplevelse, konsert, aktivitet, sport eller äventyrsupplevelse. Dessa kommer att bokas och betalas av dig lokalt mot en extra kostnad (”lokalt bokade utflykter”). De kommer att tillhandahållas av tredje part som vi inte har någon kontroll över eller relation med.
   • Vi har inget ansvar för deras tillhandahållande, inte heller accepterar vi något ansvar om du drabbas av förlust eller skada medan du är på en lokalt bokad utflykt.
   • Du kommer att ingå ett avtal direkt med leverantören av den lokalt bokade utflykten så det kommer inte att utgöra en del av din bokning med oss. Det är ditt ansvar att noggrant notera alla avtalsvillkor som finns för en lokalt bokad utflykt, litteratur, biljett eller kvitto som du får.
   • För lokalt bokade utflykter kan du omfattas av lagarna i det land där du gör din utflykt och det kan krävas att eventuella tvister eller anspråk förrättas inför domstol i det landet.
   • Det kan också vara möjligt för dig att boka en utflykt som en del av din semester vid bokningstillfället (”förbokade utflykter”). I sådana fall kommer den förbokade utflyktsleverantören att behandlas som en reseleverantör och bestämmelserna ovan om lokalt bokade utflykter (ovan) skall inte gälla.

   D18. Flyg – Tillbaka till början

   Om det är möjligt, vid bokningstillfället, att lämna uppgifter om vilken typ av flygplan som kommer att användas kommer vi att meddela det. Det är dock inte möjligt att garantera att det är den typ av flygplan som faktiskt kommer att användas eftersom det kan komma att ändras.

    

   D19. Informationens tillförlitlighet – Tillbaka till början

    

   Beskrivningar av boende, faciliteter och tjänster och kryssningsanläggningar och resplaner vi tillhandahåller är baserade på information som erhållits från vår(a) reseleverantör(er). Ibland kommer de anläggningar som beskrivs att tas ur bruk av skäl som t.ex. underhåll, dåligt väder eller brist på efterfrågan från gästerna. Om vår(a) reseleverantör(er) meddelar oss om betydande ändringar av beskrivningarna eller om att en betydande anläggning har tagits ur bruk, kommer vi att meddela dig så snart som möjligt. Vissa aktiviteter eller faciliteter, som till exempel vattensporter, kanske inte är tillgängliga året runt. Det kan finnas en avgift för vissa faciliteter, till exempel TV-apparater, värdeskåp, solstolar, parasoll, tennisbanor, biljardbord och luftkonditionering. På vissa ställen under högsäsong (och även vid andra tillfällen) finns det en möjlighet att du kommer att störas av buller från mindre hänsynsfulla grupper, så ha det i åtanke när du väljer din destination och boende. Alla transfertider vi ger för resor mellan flygplatsen och orten är ungefärliga och, beroende på omständigheterna, restiden till din valda vistelseort kan vara längre. Observera också att de bilder som visas på webbplatsen är representativa för de boenden som tillhandahålls av reseleverantören och visar inte exakt det boende som du senare kan tillhandahållas.

   D20. Personuppgifter – Tillbaka till början

   Vi kommer att tillhandahålla dina personuppgifter, liksom all personlig information som du lämnar i förhållande till de andra personer som bildar din bokningsgrupp, till reseleverantör(er) och transportörer som kan vara baserade utanför Sverige och/eller EU, för att möjliggöra tillhandahållandet av de tjänster som du efterfrågar. Om du har särskilda önskemål, som omfattar, men inte är begränsade till, särskild kost-, religiösa eller funktionshinderrelaterade krav, som utgör känslig information, kommer de relevanta uppgifterna också att skickas till den relevanta reseleverantören/-leverantörerna och transportörerna för att möjliggöra tillhandahållande av tjänsterna till dig.

    

   För fullständig information om vår sekretesspolicy, se den separata sekretesspolicyn för American Express Travel Services, som bifogas nedan för din bekvämlighet, och Sekretesspolicy för kortmedlem, som båda är fristående dokument och inte ingår som avtalsvillkor i dessa bokningsvillkor. Sekretesspolicyn för reseleverantörer, eventuella dotterbolag, leverantörer eller andra tredjepartsleverantörer kommer också att gälla för din transaktion och är tillgängliga från dessa parter på begäran.

   D21. Ditt ansvar och uppförande under din semester – Tillbaka till början

   Vi vill att alla våra kunder skall ha en trevlig och bekymmersfri resa.

   Det är därför viktigt att du beter dig ansvarsfullt och med hänsyn till andra under din semester eller bokning. Därför, i den mån vi, eller någon av våra reseleverantörer, menar att dina handlingar kan ha orsakat eller har orsakat störningar eller irritation, eller utgör en risk för säkerheten, eller skada på egendom, för oss, våra reseleverantörer eller andra kunder, eller om man menar att du inte är lämplig att resa, kan det innebära att vi eller vår(a) reseleverantör(er) kan antingen be dig att lämna ditt bokade boende, eller hindra dig från ombordstigning på flygplanet. Vår reseleverantör kommer att neka ombordstigning eller införa ytterligare villkor för transport för en passagerare som till exempel är berusad och/eller störande eller som blir påkommen med att röka ombord på flygplanet.

   Vi kan också avboka din bokning utan ytterligare ansvar gentemot dig. Under dessa omständigheter kommer vi inte att betala ersättning, göra återbetalningar, eller täcka eventuella utgifter du drabbas av som ett resultat därav.

   Om ditt uppträdande eller beteendet hos någon av dina medlemmar i ditt resesällskap leder till att flygplan eller kryssningsfartyg omdirigeras, kommer vi och/eller flygbolaget att hålla dig och dessa medlemmar gemensamt och individuellt ansvariga för alla kostnader som uppstår till följd av denna avledning.

   Vi kan inte acceptera ansvar för uppförandet hos andra på ditt boende, kryssningsfartyg eller flyg, eller för att några anläggningar/tjänster dras tillbaka som ett resultat av deras agerande.

   I händelse av att ditt beteende orsakar förlust eller skada på någon person eller egendom som vi är ansvariga för, samtycker du till att ersätta oss för sådan förlust och skada, tillsammans med eventuella juridiska kostnader som kan uppkomma för oss för att fullfölja detta krav mot dig.

   D22. Lag och jurisdiktion – Tillbaka till början

   Dessa bokningsvillkor och eventuella tvister eller anspråk (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) som uppstår till följd av dem, deras innehåll eller formulering skall regleras av och tolkas i enlighet med gällande lag i Sverige.

   Datum för senaste ändring: 25 juni 2018.

   ______________________________________________________________________________

    

   Gäller från datum: november 2018

   American Express Travel Services Sekretesspolicy


   American Express är måna om att skydda din integritet. I denna Sekretesspolicy tillhandahåller vi information om hur American Express, som agerar som American Express Travel Services ("vi", "oss" eller "våra") i egenskap av personuppgiftsansvarig, samlar in, använder, delar och innehar information om dig via www.americanexpress.se/travel (inklusive den version av webbplatsen som är tillgänglig för mobila enheter) ("Webbsidan"). Denna Sekretesspolicy kompletterar, och bör läsas i samband med, American Express Sekretesspolicy Online.

   Genom att surfa på Webbsidan, kommunicera med oss elektroniskt och boka paket, kryssningspaket, enskilda komponenter eller annan produkt eller tjänst som vi kan erbjuda via Webbsidan (tillsammans "Resetjänsten"), bekräftar du vår behandling av personlig information.

   Från tid till annan kan vi ändra denna Sekretesspolicy. Beroende på förändringens karaktär kommer vi att informera dig om sådana ändringar genom direkt kommunikation med dig eller via Webbsidan. Vi rekommenderar att du kontrollerar den aktuella versionen, som finns tillgänglig här.


   Information vi samlar in

   Förutom de typer av personuppgifter som beskrivs i American Express Sekretesspolicy Online kan vi, i syfte att tillhandahålla Resetjänsten, även komma begära att du tillhandahåller information som innehåller:

   • ditt American Express-kortnummer och medlemsnummer för alla resenärers lojalitetsprogram (t.ex. flygbolagens frequent flyer-program) som kan vara relevanta för en bokning som du gör via Webbsidan;
   • eventuella speciella önskemål som du kan ha i samband med den bokning som du bokar via Webbsidan, inklusive men inte begränsat till information om särskilda krav på kost, religiösa krav eller funktionshinder;
   • namn och personnummer för dig och ditt sällskap som bokas, förutsatt att du har fått deras godkännande på förhand när så krävs;
   • information om eventuella speciella önskemål som ditt sällskap som bokas kan tänkas ha (inklusive men inte begränsat till, information om särskilda kost-, religiösa eller funktionshinderrelaterade krav), förutsatt att du har erhållit deras godkännande på förhand när så krävs.

   Genom att tillhandahålla informationen ovan, samtycker du till att dela med dig av informationen och att vi behandlar och delar den på det sätt som är nödvändigt för att vi ska kunna tillgodose dina önskemål.

   För att kunna säkerställa en hög servicenivå och förbättra vår Resetjänst kan vi eller våra tjänsteleverantörer spela in och/eller registrera dina telefonsamtal till oss eller som vi gör till dig i samband med hantering av ditt konto eller din bokning.

   Information vi delar

   Vi kan lämna ut de personuppgifter som vi erhåller från webbsidan eller genom resetjänster till andra företag enligt American Express Sekretesspolicy Online.

   Dessutom, när du genomför en bokning av Resetjänster genom Webbsidan, sparas en del av de personuppgifter du tillhandahåller oss i ett datoriserat bokningssystem som vi använder för att göra Resetjänsten tillgänglig för dig. De tjänsteleverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla resetjänster till dig (inklusive exempelvis resebyråer och flygbolag) har tillgång till bokningssystemet.

   Hur vi använder din information

   Vi använder din information på de sätt som beskrivs i American Express Sekretesspolicy Online.

    

   Frågor eller klagomål

   Om du har frågor om denna Sekretesspolicy eller hur din information hanteras, vänligen kontakta oss.

   Om du vill framföra ett klagomål eller utöva andra rättigheter, kan du kontakta vår dataskyddspersonal på DPO-Europe@aexp.com. Du har också rätt att kontakta Datainspektionen.

   Datainspektionen
   Box 8114
   104 20 Stockholm
   datainspektionen@datainspektionen.se