Afrika

Afrikas rika lapptäcke av länder täcker sex procent av planeten. Så vart reser du i dess vida och varierade landområden? Du skulle kunna börja med att söka dig till havet. Medelhavet, Röda havet eller Arabiska havet. Eller varför inte Indiska Oceanen eller Atlanten? Om du fortfarande inte kan bestämma dig vart du vill resa, välj ett klimat som passar dig. Från tropiska regnskogar till subarktiska bergstoppar. Ingen annan kontinent erbj